gerard stellaard 
     orkestleider/arrangeur  ||  ned  ||   meest aktief van 1968 - 1997