ad vermeer 
     sistrum-zanger/gitarist  ||  ned  ||   meest aktief van 1981 - 1992