koos versteeg 
     teach-in-pianist/organist  ||  ned  ||   meest aktief van 1974 - 1979