galaxie 500 (1988) 
     gitaarrockgroep uit boston  ||  usa  ||   meest aktief van 1988 - 1990