teach-in   (1971-1980) 
     popgroep  ||  ned  ||   meest aktief van 1971 - 1980