leaders of the new school 
     rapgroep uit new york  ||  usa  ||   meest aktief van 1991 - 1993